Wildlife I - Kopytníci

Fotografie americké fauny jsme z důvodu přehlednosti rozdělili do tří fotogalerií. Do této jsme zařadili americké kopytníky. Nejvíce jsme se setkávali s jeleny wapiti. Byli téměř ve všech námi navštívených národních parcích (Grand Canyon, Rocky Mountains, Yellowstone i Grand Teton). Rovněž jelenci ušatí byli k vidění ve všech výše zmiňovaných lokalitách, i když ne v takovém počtu. Bizoni byli výhradně na podhorských loukách v severní části Yellowstone a losi naopak pouze v Grand Teton. Vidlorohy jsme viděli jak v Yellowstone tak i Grand Teton, oproti očekávání však pouze v malých skupinkách. Na severu ve velké nadmořské výšce kolem nás proběhli dva kamzíci běláci.
Wapiti Nelsonův (Cervus canadensis nelsoni)
Bizon prérijní (Bison bison bison)
Jelenec ušatý (Odocoileus hemionus)
Los yellowstonský (Alces americanus shirasi)
Kamzík bělák (Oreamnos americanus)
Vidloroh americký (Antilocapra americana)
Bizon prérijní (Bison bison bison)
Bizon prérijní (Bison bison bison)
Bizon prérijní (Bison bison bison)
Wapiti Nelsonův (Cervus canadensis nelsoni)
Wapiti Nelsonův (Cervus canadensis nelsoni)
Wapiti Nelsonův (Cervus canadensis nelsoni)
Los yellowstonský (Alces americanus shirasi)
Los yellowstonský (Alces americanus shirasi)
Los yellowstonský (Alces americanus shirasi)
Bizon prérijní (Bison bison bison)
Bizon prérijní (Bison bison bison)
Jelenec ušatý (Odocoileus hemionus)
Jelenec ušatý (Odocoileus hemionus)
Bizon prérijní (Bison bison bison)
Vidloroh americký (Antilocapra americana)
Wapiti Nelsonův (Cervus canadensis nelsoni)
Wapiti Nelsonův (Cervus canadensis nelsoni)
Wapiti Nelsonův (Cervus canadensis nelsoni)
Los yellowstonský (Alces americanus shirasi)
Wapiti Nelsonův (Cervus canadensis nelsoni)
Bizon prérijní (Bison bison bison)
Bizon prérijní (Bison bison bison)
Wapiti Nelsonův (Cervus canadensis nelsoni)
Los yellowstonský (Alces americanus shirasi)