Výzdoba dzongu

Na fotografii je detail výzdoby dřevěných částí Taschichho Dzong, kde je možno vidět kombinaci dřevořezby, barevných plošných nátěrů a dekorací. Výzdoba byla  podobná ve všech navštívených pevnostech i dalších stavbách.
Počet zobrazení
381